SIH-logo-crt-co2Zbog smanjenja troškova i ekonomičnijeg djelovanja Ureda Saveza, od dosadašnje tri linije. Ured Saveza koristiti će samo jednu liniju za telefonske pozive i primanje faksova. Od sada broj fiksnog telefona Ureda Saveza izviđača Hrvatske je 01/ 4872-165.

Na nedavno raspisanom natječaju za radno mjesto Tajnik Saveza izviđača Hrvatske temeljem provedenih razgovora odabrana je Darija Kralj. od 01.01.2015. SIH ima dvoje zaposlenih.

Ured Saveza izviđača Hrvatske