sok zajednickaMJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Ovogodišnji Seminar za operativne voditelje održat će se, kao i mnogi do sada, u hostelu “Karlovac” u Selcu, od 06. do 08. veljače 2015. godine. 

Poziv i informacije (pdf.) , prijavnica (doc.)

PROFIL SUDIONIKA

Susret je namijenjen osobama koje izravnim radom provode program – vođe patrola i jata, vođe družina i načelnici odreda; samo oni su prihvatljivi sudionici.
Svi sudionici moraju biti stari 15 ili više godina. Ako su svi sudionici iz udruge maloljetni, uz njih se na Susret može prijaviti i jedan punoljetni pratitelj.

PRIJAVA

Rok za prijavu sudionika je nedjelja, 01. veljače 2015. godine. Prijava podrazumijeva ispunjen prijavni obrazac i uplatu na žiro-račun SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE: HR2524020061100071437. Prijavni obrazac može se dostaviti poštom (Savez izviđača Hrvatske, Odranska 6 , HR-10000 Zagreb), faxom (01.4872.165) ili e-mailom (sih@sih.hr). Pri uplati u polje “Opis plaćanja” potrebno je upisati “seminar za operativne voditelje 2015.”, a u polje “Poziv na broj odobrenja” matični broj udruge u SIH-u.

Nakon isteka roka za prijave, organizator nije dužan prihvaćati prijave te je slobodan uvećati taksu za 30%.

Sudionici koji stižu u petak dužni su doći između 19.00 i 24.00 sata, osim u iznimnim slučajevima, o kojima su dužni prethodno obavijestiti Ured Saveza. Sudionici koji dolaze u subotu dužni su doći do 10.00 sati. Program završava u nedjelju oko 14.00 sati. O rasporedu po sobama sudionici će biti obaviješteni na dolasku.

Odgovorna osoba odgovara za redovito sudjelovanje članova iz udruge na programskim sadržajima Seminara, kao i za njihovo ponašanje u slobodno vrijeme. Svi sudionici dužni su se pridržavati pravila ponašanja koje odredi organizator.

SUDIONIČKE TAKSE

U cijenu su uračunati smještaj, prehrana, boravišna taksa i troškovi organizacije.
Sudionici (izviđački voditelji prema registraciji):
Opcija 1 (subota, ručak – nedjelja, ručak): 220,00 kn
Opcija 2 (petak, noćenje – subota, doručak – nedjelja, ručak): 300,00 kn

Ostali (pratitelji i sudionici koji nisu na registraciji):
Opcija 1 (subota, ručak – nedjelja, ručak): 275,00 kn
Opcija 2 (petak, noćenje – subota, doručak – nedjelja, ručak): 350,00 kn
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu Saveza izviđača Hrvatske.