InformacijePozivamo na regionalni tečaj naobrazbe za regiju Centar i Zagreb. Izvršni organizator regionalnog tečaja je Tim za naobrazbu SIH-a i Odred izviđača Jarun iz Zagreba. Regionalni tečaj namijenjen je izviđačima i planinkama koji će u svojim udrugama voditi jato i/li patrolu te koje se planira poslati na Šumsku školu SIH-a.

Na regionalnom tečaju proći će se teoretska znanja koja su nužna za planiranje i provedbu praktičnih zadataka Šumske škole. Na ovogodišnjem regionalnom tečaju regije Centar i Zagreb održat će se obuka za buduće izviđačke voditelje uzrasta od 14 do 18 godina, koji imaju stečena znanja brončanog javora te su najmanje godinu dana aktivni članovi svoje izviđačke udruge.

Komlet dokumenata za regionalni tečaj Centar i zagreb (zip.) ( Raspis, prijavnica, program, satnica, suglasnost, odluka).

U sklopu ovogodišnjeg regionalnog tečaja održat će se:  obuka za rad sa sekcijom poletaraca (vođe jata) i  obuka za rad sa sekcijom izviđača (vođe patrola). Preduvjeti za sudjelovanje na tečaju:  uzrast od 14 do 18 godina  godina dana izviđačkog iskustva  stečeno znanje brončanog javora

Svaki prijavljeni sudionik tečaja treba imati mentora iz svoje udruge koji je dužan pratiti njegov rad na praktičnim zadacima koje će tečajci dobiti na izvršenje između vikend tečajeva.

Tečaj će se održati u tri vikenda:

1. vikend – 11. i 12. travnja 2015. – u prostorijama OI Jarun na Knežiji, Rudolfa Bičanića 5, Zagreb – za polaznike koji nisu iz Zagreba moguće je organizirati smještaj i noćenje 11/12.04.2015.kod naših članova

2. vikend – 25. i 26. travnja 2015. – u Planinarskom domu Ivica Sudnik na Velikom dolu u Samoborskom gorju

3. vikend – 30. i 31. svibnja 2015. – bivak na području ŠRC Jarun

Sudionička kotizacija za Regionalni tečaj iznosi 370,00 kn kuna te uključuje: 

1. vikend: ručak i užinu 11.04.; doručak i ručak 12.04., 

2. vikend: ručak i večeru 25.04.2015.; doručak i ručak 26.04., smještaj u domu 

3. vikend: užinu, ručak i večeru 30.05.2015., doručak i ručak 31.05.2015.

tečajsku majicu, quipos  sve programske materijale Kotizacija ne uključuje prijevoz polaznika.

Uplate se vrše isključivo na transakcijski račun Odreda izviđača Jarun IBAN: HR2023600001101599231 Tečaj je koncipiran prema standardnom programu SIH-a i Šumske škole SIH-a (nije uključen IPI – Novi program), a predavači su Instruktori SIH-a. Rok za prijavu i uplatu kotizacije je do 7. travnja 2015. godine.

Za sva dodatna pitanja slobodno se javite na e-mail ili na kontakt broj: e-mail adresa za prijave: oijarun@gmail.com 091/575-2914 – Filip Kovačević Fićo (Odred izviđača Jelen), voditelj regionalnog tečaja regije sjever. 091/3397-231 – Bojko Kukić Caki –za Odred izviđača Jarun.

Voditelj Regionalnog tečaja regija Zagreb i Centar
Filip Kovačević,
Bojko Kukić načelnik Odreda izviđača Jarun