sove sumska skolaPo završetku regionalnog tečaja polaznici koji zadovoljavaju potrebe preduvjete za sudjelovanje na završnom praktičnom dijelu obuke biti će pozvani na Šumsku školu Saveza izviđača Hrvatske.

Šumska škola je namijenjena praktičnom učenju i usavršavanju izviđačkih vještina potrebnih za organizaciju oblika rada i aktivnosti u prirodi. Cilj je omogućiti mladim voditeljima iskustvo sudjelovanje u organizaciji patrolnih i jatnih sastanaka te raznih izviđačkih aktivnosti u prirodi (izlet, bivak, logorovanje), pod nadzorom iskusnih izviđačkih trenera.

Više o Šumskoj školi na mrežnim stranicama škole.