Europski regionalni ured Svjetske organizacije izviđačkog pokreta (WOSM), sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija), traži asistent za rad na projektima i događajima. Osoba će biti odgovorna za upravne poslove ureda.

Više na mrežnim stranicama  Job Opportunity at the European Scout Office, Brussels