SIH_amblemSavez izviđača Hrvatske želi svima sretan praznik rada.

Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 1. svibnja1886. godine, kada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a osmero je radnika osuđeno na smrt. Od 1.svibnja 1890. godine praznik rada obilježava se i u Hrvatskoj. Više na Wikipediji.