sove sumska skolaBliži se rok za prijave za ovogodišnju Šumsku školu (1. lipnja 2015.). Do sada se, nažalost, prijavilo samo 10 tečajaca. Molimo Vas da na vrijeme prijavite svoje tečajce jer se inače pripreme, a i sama Šumska škola neće moći odvijati po planu.

Kako bismo mogli nastaviti s pripremama Šumske škole, Uprava Škole odlučila je produžiti rok za prijave do 10. lipnja 2015. godine.

Prijavu polaznika možete izvršiti na web stranicama Šumske škole SIH-a ispunjavanjem ON-line obrasca .

Prijavom se smatra ispunjeni Prijavni obrazac (on-line) i uplata predujma sudioničke takse u iznosu od 200,00 kn na žiro račun IBAN HR2524020061100071437 (pri Erste&Steiermaerkische banci) Saveza izviđača Hrvatske naznakom: Za SS2015, imenom Udruge.

Sudionička taksa iznosi 700,00 kn u što su uključeni troškovi smještaja, prehrane, organizacije i voditelja. Organizator osigurava potrebnu opremu za smještaj sudionika (šatore i poljske krevete) te 4 obroka dnevno.

Sudionička taksa se ne vraća u slučaju otkaza prijave nakon 01. kolovoza 2015., početka aktivnosti ili ne dolaska polaznika na Šumsku školu.

Ostatak sudioničke takse potrebno je uplatiti najkasnije do 15. srpnja 2015. godine.

Uprava Šumske škola 2015.