SIH-logo-crt-co2Pozivaju se zainteresirane udruge i zajednice udruga na iskaz interes za izvršnu organizaciju nacionalnih programskih aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske u 2016. godini navedenih u privitku 1 ovog poziva.

Interes se iskazuje dostavom pisma namjere u Tajništvo Saveza izviđača Hrvatske do 15. rujna 2015. godine.

Popis nacionalnih aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske za koje se traži iskaz interesa za izvršnu organizaciju u 2016. godini (pdf.)

Bitni dijelovi pisma namjere su:

  1. odluka nadležnog tijela udruge o prihvaćanju organizacije aktivnosti,
  2. predloženi termin (datumi) i mjesto održavanja aktivnosti unutar vremenskih okvira navedenih u privitku 1 ovog poziva i
  3. popis imenovanih dužnosnika aktivnosti, pri tome obvezno navesti:
    • zakonski odgovornu osobu za organizaciju aktivnosti,
    • osobu odgovornu za postizanje programskih ciljeva (načelnik aktivnosti),
    • osobu odgovornu za sigurnost sudionika.

Za svaku navedenu nacionalnu aktivnost predviđena je potpora od strane Saveza izviđača Hrvatske. Vrsta potpore utvrdit će se naknadno odlukom Vijeća SIH-a.

Odluku o izvršnom organizatoru donosi Izvršni odbor ili osoba koju Izvršni odbor ovlasti najkasnije 10 dana nakon isteka roka za iskaz interesa.

Prednost pri donošenju odluke o izvršnom organizatoru može se ostvariti ranijim iskazom interesa te dokazom o suradnji s jedinicama lokalne vlasti ili drugim institucijama u organiziranju aktivnosti.

Informacije o udrugama koje su iskazale interes za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti dostupne su u Tajništvu Saveza izviđača Hrvatske.

 

Popis nacionalnih aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske za koje se traži iskaz interesa za izvršnu organizaciju u 2016. godini (pdf.)

Gorana Kukić

Predsjednica Izvršnog odbora