SIH-logo-crt-co2U prilogu je Prijedlog Kalendara Saveza izviđača Hrvatske za 2016. godinu (pdf.)