hrvatske sume

izvor loga : Hrvatske šume časopis

Ovih dana Savez izviđača Hrvatske sa Hrvatskim šumama d.o.o. zaključio je Sporazum o suradnji kojim se Hrvatske šume d.o.o.  obvezuju u okvirima postojećih pravnih i tehničkih mogućnosti podupirati programe i projekte Saveza izviđača Hrvatske.

Potpora se odnosi na odobravanje korištenja prostora kojim upravljaju Hrvatske šume d.o.o. za provedbu programskih aktivnosti SIH-a, ustupanje potrebne drvne građe za aktivnosti SIH-a,  doniranje opreme ili novčanih sredstava SIH-u na ime obavljenih poslova pri pošumljavanju, omogućavanje ugovornog višegodišnjeg korištenja pojedinih logorskih terena i objekata koji nisu u poslovnoj funkciji SIH-u i izviđačkim udrugama u njegovom članstvu, pomoć uređenju i izgradnji izviđačkog centra, partersko sudjelovanje u projektima SIH-a.

Navedenim Sporazumom, Savez izviđača Hrvatske obvezao se sudjelovati u akcijama pošumljavanja, sudjelovati u edukativnim programima Hrvatskih šuma d.o.o., zajedno sa udrugama članicama redovito i u potpunosti izvršavati sve preuzete obveze za logorske terene i objekte preuzete na ugovorno korištenje, izvještavati javnost o potpori Hrvatskih šuma d.o.o. u realizaciji programa i projekata, partnersko sudjelovanje u projektima Hrvatskih šuma d.o.o.

Sporazum je zaključen na četiri godine, a njegove odredbe počinju se primjenjivati od 01. listopada 2015.g.

Mirela Varović

Dopredsjednica Saveza izviđača Hrvatske