SIH-logo-crt-co2Temeljem odluke Sabora Saveza izviđača Hrvatske, donesene na 18. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2015. godine u Zagrebu, te odluke Vijeća Saveza donesene na 1. sjednici održanoj dana 23.08.2015. godine u Fužinama, odbor za normativne akte, temeljem Statuta Saveza izviđača Hrvatske čl. 10.3, pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta Saveza izviđača Hrvatske.

Ova je inicijativa pokrenuta nakon usklađenja Statuta sa novim Zakonom o udrugama u zakonskom roku, obavljenog na 18. sjednici Sabora Saveza, te s obzirom da mnogi predstavnici izviđačkih udruga učlanjenih u Savez izviđača Hrvatske smatraju da postojeći Statut nije dobar i da ga treba mijenjati.

Mole se sve izviđačke udruge i pojedinci koji smatraju da bi trebalo napraviti izmjenu ili dopunu važećeg statuta Saveza izviđača Hrvatske, da u roku 90 dana od dana objave ovog poziva, dostave svoje pismeno obrazložene prijedloge u ured Saveza ili putem e-mail pošte na  sih@sih.hr.

Prikupljene prijedloge će razmotriti Odbor za normativne akte te će na temelju toga sastaviti prijedlog izmjena Statuta koji će potom biti upućen na javnu raspravu.

Zagreb 12. listopada 2015. godine.

Odbor za normativne akte Saveza izviđača Hrvatske