SIH-logo-crt-co2Savjetovanje odraslih voditelja održat će se u Centru za edukaciju Crvenog križa u Orahovici, 04. 05. i 06. ožujka 2016. godine. Informacije o objektu možete naći na web stranici Centra 

SOV 2016 (pdf.)

ONLINE PRIJAVNICA

PROGRAM
Savjetovanje je namijenjeno prije svega zakonskim zastupnicima udruga, članovima upravljačkih tijela i predstavnicima udruga u Saboru SIH-a. Za kvalificirano sudjelovanje potrebno je poznavati funkcioniranje Saveza izviđača Hrvatske te biti upućen u Statut (osnove) i ostale normativne akte, kao i u zakone i pod-zakonske akte koji se odnose na rad udruga civilnog društva, volontiranje, neprofitno računovodstvo, rad s djecom i mladima.

U ponudi su slijedeći modeli sudjelovanja:
M-1: petak (večera) – nedjelja (ručak)
M-2: petak (noćenje) – nedjelja (ručak)
M-3: subota (ručak) – nedjelja (ručak)

Za sudionike koji će biti samo na obrocima bez noćenja u ponudi su slijedeći modeli sudjelovanja:
O-1 subota ručak i večera – nedjelja ručak
O-2 subota ručak – subota večera
O-3 nedjelja ručak

Redovne cijene za sudionike su:
M-1: 400,00 kn
M-2: 350,00 kn
M-3: 260,00 kn

O-1:180 kn
O-2: 120 kn
O-3: 60 kn

Prijavom se smatra ispunjen prijavni obrazac i uplaćena taksa. ONLINE PRIJAVNICA, a taksu je
potrebno uplatiti na IBAN SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE HR2524020061100071437. Svrha
uplate je Savjetovanje odraslih voditelja 2016.

NAPOMENA: RADI LAKŠEG EVIDENTIRANJA UPLATA, POD “POZIV NA BROJ ODOBRENJA”
UPIŠITE MATIČNI BROJ UDRUGE U SIH-U.

Prijave se primaju do nedjelje, 21. Veljače 2016. Godine. Nakon isteka roka organizator neće
primati naknadne prijave.

Detaljni dnevni red i program Savjetovanja bit će objavljen naknadno.