SIH - logoTemeljem članka 5.7 Statuta Saveza izviđača Hrvatske i članka 5 Poslovnika o radu Vijeća Saveza izviđača Hrvatske, upućujem

P O Z I V 

na 4. sjednicu Vijeća Saveza izviđača Hrvatske,

koja će se održati u subotu, 05. ožujka 2016. godine u Orahovici u Centru za edukaciju Crvenog križa s početkom u 10.30 sati.

Prilog: Poziv (pdf.)

Marjan Pavić
Predsjednik Vijeća SIH-a