asiaSavez izviđača Južne Koreje je uputio zanimljiv poziv našim članovima. SAPSC (Suncheon Asia Pacific Scout Center) i ove će godine ugostiti volontere iz cijelog svijeta.
I zato, ako si član Saveza izviđača Hrvatske, imaš između 18 i 30 godina, dobro govoriš engleski, dobar si izviđački vođa, kreativan si i voliš volontirati, ovo je idealna prilika za tebe!
Rok za prijave do 31.03.2016.  Period volontiranja 1.9. – 10.11.2016.god

Prijave slati na international@sih.hr ili sih@sih.hr

Dokumenti: Prijavnica (docx) i Upute (pdf.)