Izviđački voditelji,

izviđači su ponovo u prilici biti dio važnog savjetodavnog tijela Vlade RH, nadležnog za suradnju između tijela državne uprave i udruga civilnog društva, te vas molimo da podržite naše kandidate, jer je svaki glas bitan!

Izbori za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva traju do 5. srpnja. Bira se 13 članova Savjeta iz udruga civilnog društva,

 Savez izviđača Hrvatske istaknuo je kandidatkinje u području Skrb o djeci:

  • – kandidat za člana: Boris Vujnović, član Izvršnog odbora
  • – kandidatkinja za zamjenicu: Matea Čondić, članica Vijeća Saveza

Više informacija o ovome možete pronaći na mrežnim stranicama savjeta.

Svaka udruga može glasovati samo za jedan par kandidat-zamjenik. Glasački listić možete naći u prilogu ovog maila. Pažljivo proučite napomene na drugoj strani listića!

Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga i presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o području djelovanja organizacije.
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 5. srpnja 2016. s naznakom ”GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA – NE OTVARATI” na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb

”GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA – NE OTVARATI”


VAŽNA NAPOMENA: slijedom čestih upita vezanih za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena u Registar udruga, napominjemo da navedene udruge, pri glasovanju, dostavljaju važeći statut udruge to jest onaj statut koji je ovjeren od strane nadležnog Ureda državne uprave. U slučaju da je u zahtjevu za upis promjena u Registru udruga naveden i zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, pri glasovanju je potrebno dostaviti dokaz (potvrdu nadležnog Ureda državne uprave) da je predan zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, kako bi bilo vidljivo da su osobe ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu.

Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje.

Savjet ima 29 članova, i to: 13 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 13 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na 3 godine i mogu biti ponovno imenovani.

Savez izviđača Hrvatske