SIH-logo-crt-co2Objavljujemo javni poziv za organizaciju nacionalnih izviđačkih aktivnosti u 2017. godini.

Rok za slanje prijava je 25.09.2016.

Udruge koje žele da i njihove aktivnosti budu uvrštene u plan i kalendar aktivnosti, neka ih prijave u zadanom roku.

Ured Saveza izviđača Hrvatske

Javni poziv (pdf.), Prijedlog plana aktivnosti SIH-a  za 2017. godinu (pdf.)