Vijeće je na svojoj 2. sjednici, 26. kolovoza 2018. godine, nastavno na odluku 22. Sjednice Sabora, donijelo Odluku o pokretanju javne rasprave na temu politika SIH-a.

Prijedloge, komentare ili amandmane je moguće uputiti do 26. listopada 2018. godine službeno na e-mail adresu Saveza – sih@sih.hr, nakon čega će članovi Odbora za (normativne) akte pripremiti konačan prijedlog i uputiti ga Vijeću na usvajanje (kao materijal) za sjednicu Sabora koja se prema planu treba održati krajem godine.