U prilogu se nalazi ponovljeni Javni poziv za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika SIH-a.

Odluku o raspisivanju ponovljenog Javnog poziva donijelo je Vijeće na svojoj 3. Sjednici, održanoj 18. studenog 2018. godine.

U prilogu Vam dostavljamo Pravilnik o zadacima, odgovornosti i ovlastima koji opisuje djelokrug rada glavnog načelnika.

Sve kandidature zaprimamo do 26. travnja poštom, faksom ili elektronskom poštom (isključivo skenirani dokument) u Ured SIH-a

 

Savez izviđača Hrvatske