Symposium Skopje

Od petka, 4. prosinca do nedjelje, 6. prosinca u Skoplju se održavao Simpozij europske izviđačke regije pod motom „Think. No box required“. Predstavnici Saveza izviđača Hrvatske na Simpoziju bili su predsjednik Željko Roglić i načelnica za međunarodnu suradnju Jelena Drndić.

Na Simpoziju su se davali prijedlozi za budući rad europskog odbora i regije kao i davali projedlozi koji će biti temelj rada Europske izviđačke konferencije i Regionalnog trogodišnjeg plana (2016.-2019.) koji će se donositi na njoj. Predstavljen je dosadašnji rad europskog odbora te postignuća radnih skupina kao i rad svjetske uprave te nadolazeći događaji u europskoj regiji poput Roverwaya i Konferencije europske izviđačke regije.

Sudionici su imali prilike razgovarati sa potencijalnim kandidatima za budući sastav europskog odbora kao i postavjati pitanja pojedinim kandidatima.

Osim službenog programa, predstavnici Saveza održali su niz sastanaka sa drugim izviđačkim savezima iz regije kao i sastanak na kojem su predstavili svoj rad, Strategiju Saveza i buduće planove predstavnicima europskog odbora, zaposlenicima te osobama zaduženima za financiranje projekata nacionalnih organizacija preko Messengers of Peace inicijative. Pohvaljena je izrađena Strategija koja će se koristiti kao primjer dobre prakse drugim izviđačkim savezima, dok je zadnjeg dana potpisan Sporazum o suradnji sa najvećim francuskim savezom, katoličkim izviđačima – Scout et Guides de France.