sova natpis naprijed MAJICAPrijave idu elektronski, preko stranice Šumske škole ONLINE PRIJAVA Rok za prijavu je 10. lipnja 2016. godine. Molimo sve udruge da prijavnice ispune u potpunosti te da se pridržavaju navedenog roka za prijave. Prijavom se smatra ispunjena prijavnica i uplata predujma u iznosu od 200,00 kuna.

Također, na Šumsku školu je potrebno donijeti ispunjenu i potpisanu suglasnost roditelja  (docx.) za sudjelovanje na Šumskoj školi.

Više o šumskoj školi SIH-a na mrežnim stranicama šumske škole.

Fotografije terena ovogodišnje šumske škole SIH-a.