jesenski betlehem kutinaDržavni izviđački višeboj – 1. kolo izviđačke lige

za mlađu i stariju kategoriju 

Odred izviđača “Betlehem” Kutina, Crkvena 48, 44320 Kutina

e-mail: skautikutine@gmail.com

Vrijeme održavanja:

 7.10. 2016. do 9.10. 2016.

Poziv (pdf.)  , Prijavnica (docx.), Suglasnost roditelja (docx.)