SIH - logoPozivaju se zainteresirane udruge i zajednice udruga na iskaz interes za izvršnu organizaciju nacionalnih programskih aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske u 2017. godini.

Interes se iskazuje dostavom pisma namjere u Ured Saveza izviđača Hrvatske do 25. rujna 2016. godine.

Bitni dijelovi pisma namjere su:

1. odluka nadležnog tijela udruge o prihvaćanju organizacije aktivnosti,

2. predloženi termin (datumi) i mjesto održavanja aktivnosti unutar vremenskih okvira navedenih prijedlogu kalendara aktivnosti za 2017. godinu.

3. popis imenovanih dužnosnika aktivnosti, pri tome obvezno navesti: zakonski odgovornu osobu za organizaciju aktivnosti, osobu odgovornu za postizanje programskih ciljeva (načelnik aktivnosti), osobu odgovornu za sigurnost sudionika.

Za svaku navedenu nacionalnu aktivnost predviđena je potpora od strane Saveza izviđača Hrvatske. Vrsta potpore utvrdit će se naknadno odlukom Vijeća SIH-a.

Odluku o izvršnom organizatoru donosi Izvršni odbor ili osoba koju Izvršni odbor ovlasti najkasnije 15 dana nakon isteka roka za iskaz interesa.

Prednost pri donošenju odluke o izvršnom organizatoru može se ostvariti ranijim iskazom interesa te dokazom o suradnji s jedinicama lokalne vlasti ili drugim institucijama u organiziranju aktivnosti.

Informacije o udrugama koje su iskazale interes za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti dostupne su u Uredu Saveza izviđača Hrvatske.

Bojko Kukić Predsjednik Izvršnog odbora